Kursy Intensywne

I “International Approaches to Entrepreneurship” (INTERATE)

Celem Kursu Intensywnego pt. “International Approaches to Entrepreneurship” (INTERATE) jest wyposażenie uczestników w umiejętności, niezbędne dla skutecznej przedsiębiorczości. Program Kursu przewiduje dostarczenie zarówno praktycznej, jak i teoretycznej wiedzy z zakresu takich obszarów jak management, zarządzanie projektami, techniki prezentacji, efektywna praca zespołowa ze szczególnym uwzględnieniem roli różnic kulturowych etc.

Przedmioty wchodzące w skład kursu nauczane są przez wykładowców ze wszystkich uczelni partnerskich w innowacyjny sposób, m. in. w ramach zadań projektowych realizowanych w grupach międzynarodowych, wykładów i zajęć opartych na kreatywnym rozwiązywaniu problemów. W końcowej fazie projektu studenci wykorzystają wiedzę nabytą w trakcie zajęć podczas gry symulacyjnej, przeprowadzonej na specjalnej platformie internetowej. W ramach gry studenci muszą zaproponować rozwiązanie zadania związanego z funkcjonowaniem rzeczywistej firmy, które zostanie sformułowane przez przedsiębiorstwo, będące partnerem projektu. Istota gry bazuje na idei międzynarodowej „Gry w Przedsiębiorstwo” (“WSG Bydgoszcz Entrepreneur Cup”) realizowanej od 2008 roku przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy. Jest ona przykładem gry ekonomicznej, zawierającej w sobie elementy pracy grupowej, zmuszającej do pracy pod presją czasu, a także do publicznego zaprezentowania swoich rozwiązań przed międzynarodową publicznością.
Interdyscyplinarny program Kursu skierowany jest do studentów różnych kierunków drugiego i trzeciego roku studiów pierwszego stopnia.

Strona internetowa projektu: www.interate.wsg.byd.pl

Konsorcjum:

Koordynator projektu:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (Polska)

Uczelnie partnerskie:
International School of Law and Business (Litwa)
Karoly Robert College (Węgry)
Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (Belgia)
Laurea University of Applied Sciences (Finlandia)
Universidad de Navarra (Hiszpania)
University of West Hungary (Węgry)
Vilnius University of Applied Sciences (Litwa)

Termin 3 edycji kursu: 11-24 maja 2014 

Miejsce: Wilno, Litwa


I "Programming Mobile Applications for Android System” (PROMAND)

W Kursie Intensywnym „Programming Mobile Applications for Android System”, którego koordynatorem jest nasza Uczelnia, wezmą udział studenci i wykładowcy z czterech uczelni z Estonii, Litwy, Łotwy i Polski.
Celem tego Kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę dotyczącą specyfikacji platformy Android oraz podstawowych zasad efektywnego projektowania aplikacji na nią przeznaczonych z ukierunkowaniem na wykorzystanie ich w różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Dzięki uczestnictwu w kursie intensywnym, studenci nabędą umiejętności przydatne nie tylko do sprawnego programowania, ale dowiedzą się również jak projektować aplikacje, które mogą być użyteczne w środowisku biznesowym.

Konsorcjum:

Koordynator projektu:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (Polska)

Uczelnie partnerskie:
Vilnius University of Applied Sciences (Litwa)
Transport and Telecommunication Institute (Latvia)
The Estonian Information Technology College (Estonia)

Termin 2 edycji kursu: 9 - 22 marca 2014

Miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

 


I "Ecopreneurship Approach In The Context Of European Environment"

Kurs Intensywny “Ecopreneurship Approach In The Context Of European Environment” to projekt organizowany przez Vilniaus kolegija/ University of Applied Sciences (Litwa). W projekcie biorą udział studenci oraz wykładowcy z: Universidade Da Coruña (Hiszpania), Artesis Hogeschool Antwerpen (Belgia), Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Finlandia), Vilniaus kolegija/ University of Applied Sciences (Litwa) oraz Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Głównym celem projektu jest wspieranie społecznych i przede wszystkim ekologicznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto, kurs zakłada wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu eko-przedsiębiorczości, komunikacji i umiejętności pracy w zespole.

Strona internetowa projektu: www.ecacee.viko.lt

Konsorcjum:

Koordynator projektu:
Vilniaus kolegija/ University of Applied Sciences (Litwa)

Uczelnie partnerskie:
University of Economy in Bydgoszcz (Polska)
Universidade Da Coruña (Hiszpania)
Artesis Hogeschool Antwerpen (Belgia)
Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Finlandia)

Termin 3 edycji kursu: 4 - 18 maja 2014 

Miejsce: Jyväskylä (Finlandia)


| Data Science for Business and Government (DASBUG)
 

DASBUG to kurs intensywny organizowany przez Łotewską uczelnię BA School of Business and Finance. Głównym celem projektu jest nawiązanie współpracy między studentami i kadrą akademicką w zakresie przetwarzania, modyfikowania, łączenia danych i przedstawiania ich ostatecznie w przystępnej formie. Kurs intensywny kierowany jest w szczególności do studentów kierunków technicznych takich jak informatyka i mechatronika.

Strona internetowa projektu: www.dasbug2014.com/

Konsorcjum:

Koordynator projektu:
BA School of Business and Finance (Łotwa)

Uczelnie partnerskie:

Vilniaus kolegija / University of Applied Sciences (Litwa)
Thomas More Mechelen (Belgium)
University College of Namur – Liege – Luxembourg
Universidade Portucalense Infante D. Henrique (Portugal)
Helsinki Metropolia University of Applied Sciences (Finlandia)
Fontys Hogescholen (Holandia)
Technologiko Ekpaideytiko Idryma Tei Kavalas – Kavala Institute Of Technology (Greece)
University College of Northern Denmark (Dania)

Termin kursu: 30 marzec–12 kwiecień 2014

Miejsce: Ryga (Łotwa)


I "Intercultural Approaches to Service Innovation and Design Methods" (IC-SID)

Głównym tematem warsztatów jest projektowanie innowacyjnych usług, które wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, będą generowały wysokie zyski usługodawcom. Podczas dwutygodniowego kursu studenci będą mieli możliwość, pracując w międzynarodowych zespołach, w praktyce poznać tajniki SID – nowoczesnego, interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązań w dziedzinie usług, łączącego w sobie m. in. elementy ekonomii, marketingu, komunikacji interkulturowej oraz technologii informatycznych, wykorzystywanych przez najlepszych specjalistów w tej branży.

Strona internetowa projektu: www.sidstudies.com

Konsorcjum:

Koordynator projektu:
Laurea University of Applied Sciences (Finlandia)

Uczelnie partnerskie:
University of Economy in Bydgoszcz (Polska)
University of Applied Sciences Kiel (Niemcy)
The Estonian IT College (Estonia)
 

Aktualności

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki