Program Visiting Professor

Program “Visiting Professor” funkcjonuje w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy już od wielu lat. Jego głównym celem jest wsparcie rozwoju potencjału dydaktycznego Uczelni oraz uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej skierowanej do studentów naszej Uczelni poprzez urozmaicenie programu i form prowadzonych zajęć. Dzięki uczestnictwu w wykładach i ćwiczeniach prowadzonych przez wykładowców z zagranicy – uznanych ekspertów w swoich dziedzinach – studenci mają możliwość poznania różnych, często innowacyjnych metod nauczania oraz innego spojrzenia na zagadnienia dotyczące interesującej ich tematyki. Ponadto, ze względu na fakt, że wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim, studenci zyskują możliwość zwiększenia swoich kompetencji językowych poprzez poszerzenie słownictwa związanego z konkretnymi dziedzinami nauki.
 

Strona Programu

Aktualności

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki