Wolontariat w ramach EKS

 

Wolontariat w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności

Wolontariat jest jednym z trzech działań Europejskiego Korpusu Solidarności. Aby wziąć udział w projekcie nie musisz posiadać doświadczenia, nie jest wymagane specjalistyczne wykształcenie ani znajomość języka obcego – do udziału może zgłosić się każdy! Wolontariat jest świetnym wstępem do kariery zawodowej, spełnieniem ambicji, sposobem na rozwijanie swoich pasji, początkiem przygody z pracą na rzecz innych. Motywacja do udziału w projekcie dla każdego jest inna, lecz dla wszystkich wolontariat to przygoda życia.

Jeśli chcesz zrobić coś pożytecznego dla lokalnej społeczności, włączyć się w działalność organizacji pozarządowej, zaangażować się w oddolne inicjatywy, zmienić otaczającą cię rzeczywistość – projekty wolontariatu są dla ciebie! Podejmij wyzwanie i weź udział w wolontariacie w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności!

Wystarczy, że masz ukończone 18 lat i nie przekraczasz 30. roku życia, pochodzisz z Polski lub legalnie tu przebywasz i chcesz  zaangażować się w pracę organizacji pozarządowej w Polsce lub zagranicą. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest rejestracja w bazie Europejskiego Korpusu Solidarności.

Twój projekt wolontariatu może trwać do 12 miesięcy i dotyczyć różnych sfer oraz obszarów – sam wybierasz tematykę i długość projektu. Możesz zaangażować się w projekty ekologiczne, pomagać dzieciom w nauce, organizować kampanie społeczne, wspierać ruchy na rzecz praw człowieka, promować demokrację i zaangażowanie młodych ludzi w życie społeczne, aktywizować osoby starsze – możesz wszystko! Twoje działania będą odpowiadać na aktualne problemy i potrzeby różnych grup społecznych lub otoczenia.

! Za wolontariat w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności  nie uznaje się następujących działań:

--> wolontariatu sporadycznego, niezorganizowanego, w niepełnym wymiarze godzin;
--> praktyki zawodowej w przedsiębiorstwie;
--> płatnej pracy;
--> rekreacji lub działalności turystycznej;
--> kursu językowego;
--> działań prowadzących do wykorzystania taniej siły roboczej;
--> okresu studiów lub szkolenia zawodowego za granicą.

Cele Wolontariatu w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności

Europejski Korpus Solidarności pomaga młodym ludziom w rozwoju zawodowym i odnalezieniu się na rynku pracy. Przez położenie nacisku na europejski wymiar solidarności, program daje młodzieży wyjątkowe możliwości rozwijania umiejętności interpersonalnych i zdobywania nowej wiedzy, z korzyścią zarówno dla nich, jak i ogółu społeczeństwa.

Projekty wolontariatu zapewniają młodym ludziom możliwość wykonywania pracy wolontariackiej w kraju lub za granicą. Działania wolontariuszy odpowiadają na ważne potrzeby społeczne, przyczyniają się do wzmacniania społeczności i jednocześnie umożliwiają wolontariuszom zdobycie praktycznego doświadczenia, umiejętności i kompetencji niezbędnych do zdobywania nowej wiedzy, rozwoju osobistego, społecznego, obywatelskiego oraz zawodowego. W praktyce oznacza to zwiększanie ich szanse zatrudnienie.

Jak to działa?

Wolontariusze mogą realizować swoje projektu w kraju lub za granicą. Niezbędne jest zarejestrowanie się w bazie Europejskiego Korpusu Solidarności: https://europa.eu/youth/SOLIdARity_pl

Długość pobytu

--> wolontariat indywidualny

Wolontariat indywidualny nie oznacza, że będziesz pracował sam! Trafisz do projektu, w czasie którego spotkasz wolontariuszy z różnych krajów, pracujących w tej samej organizacji. Możecie zajmować się wspólnie jedną inicjatywą bądź realizować swoje indywidualne plany, wspierając się nawzajem. Twoja praca będzie odbywać się w pełnym wymiarze godzin. Będziesz działał na rzecz społeczności lokalnej przez okres od 2 do 12 miesięcy. Twój udział w projekcie pozwoli ci uczestniczyć w codziennej pracy organizacji. Możesz podjąć pracę zarówno w Polsce (projekt krajowy), jak i za granicą (projekt międzynarodowy).
Jeżeli nie czujesz się gotowy, masz wątpliwości, czy pokonasz barierę językową, nikt z Twojego otoczenia nigdy nie korzystał z programów edukacyjnych Unii Europejskiej, jeżeli z ważnych przyczyn społecznych nie czujesz się na siłach, by wziąć udział w projekcie dłuższym niż 2 miesiące, a chcesz spróbować – zgłoś się do nas! Istnieje możliwość indywidualnego wyjazdu, który może trwać od 2 tygodni do 2 miesięcy;

--> wolontariat grupowy

Jeżeli lubisz pracować z innymi i wierzysz, że „w grupie siła” – projekty grupowe wolontariatu są dla ciebie. Możesz pracować w zespole od 10 do 40 młodych wolontariuszy pochodzących z co najmniej dwóch różnych krajów. Wyjeżdżacie wspólnie na projekt na okres od 2 tygodni do 2 miesięcy.
Będziesz pracować razem z innymi wolontariuszami na rzecz lokalnej społeczności lub organizacji pozarządowej. W grupie wspólnie będziecie podejmować inicjatywy, realizować swoje pomysły. W czasie projektu wspieracie się, pomagacie sobie, dążycie razem do tego wspólnego celu. Dzięki udziałowi w takim projekcie zdobędziesz umiejętności pracy w zespole, nauczysz się słuchać innych i patrzeć na problem z nowych perspektyw.

Dofinansowanie dla wolontariusza

Obejmuje większość kosztów związanych z udziałem w projekcie:
– zakwaterowanie,
– wyżywienie,
– podróż (w zależności od dystansu - od  180 do 1100 euro  w obie strony),
– kieszonkowe – wysokość zależy od kraju, w którym odbywa się wolontariat,
– koszty specjalne – możliwe jest również dodatkowe wsparcie finansowe osób niepełnosprawnych oraz na pokrycie kosztów związanych np. z opłatami wizowymi itp.
– wizyta przygotowawcza (Advance Planning Visit – APV). Jedno- lub dwudniowa wizyta 1 lub dwóch osób biorących udział w  projekcie (w tym wolontariusza).

Wsparcie językowe

Wolontariusze w czasie pobytu za granicą (projekty trwające od 2 do 12 miesięcy) mogą wziąć udział w kursie językowym online – dotyczy to pięć najbardziej popularnych języków UE (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, polski). Możliwe jest również uzyskanie dofinansowania w wysokości 150 euro na poprawę umiejętności językowych w ramach pozostałych języków, nie objętych systemem szkolenia online.

Można wyjechać do:

Europejski Korpus Solidarności

--> ogolne informacji

--> wolontariat na WSG

 

Menu
Aktualności

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki