Wolontariat na WSG

 

I edycja

 

 

II edycja

 

III edycja

 

Przykładowe zadania dla wolontariuszy obejmują następujące obszary działań:

Żłobek Akademicki WSG:
- pomoc pedagogom i wychowawcom w przygotowywaniu i przeprowadzaniu różnych zajęć (gotowanie, aktywności ruchowe, taniec,  prace manualne i kreatywne, zajęcia plastyczne, organizowanie czasu wolnego, zajęcia językowo-kulturowe o kraju pochodzenia wolontariusza);
- pomoc pedagogom i wychowawcom w organizowaniu spacerów i wycieczek;
- pomoc pedagogom i wychowawcom w organizacji sytuacji codziennych (powitanie, pożegnanie, odpoczynek, posiłek, czynności opiekuńczo-higieniczne) oraz wsparciu samodzielności dzieci – zarówno w obszarze samoobsługi, jak i samodzielnym dokonywaniu wyborów i podejmowaniu decyzji;
- zapoznanie ze zwyczajami panującymi w polskim żłobku;
- zapoznanie z materiałami i innowacyjnymi środkami dydaktycznymi wykorzystywanymi podczas zajęć (tablica multimedialna, plansze, plakaty, instrumenty muzyczne, elementy do zajęć z wykorzystaniem metody integracji sensorycznej, itp.);
- zapoznanie z dokumentacją obowiązującą w żłobku;
- zapewnienie wolontariuszowi możliwości obserwacji dzieci w codziennych sytuacjach (podczas czynności samoobsługowych, podczas zajęć dydaktycznych oraz zabawy swobodnej).

Dom Dziennego Pobytu:
- pomoc instruktorom i wykładowcom w przygotowywaniu i przeprowadzaniu okazjonalnych spotkań w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu starszych osób: zajęcia artystyczne, kulturalno-językowe, edukacyjne (literatura, malarstwo, film, muzyka, nauka angielskiego lub języka kraju pochodzenia wolontariusza), zajęcia sportowe (nordic walking),  treningu pamięci;
- pomoc instruktorom i wykładowcom w  organizowaniu wycieczek, czasu wolnego seniorom, spotkań tematycznych zgodnych z zainteresowaniami wolontariusza oraz spotkań okolicznościowych (np. z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, Nowego Roku, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet itp.).

Dział Spraw Międzynarodowych WSG, Welcome Center, Europe Direct, Biblioteka Główna WSG:
- pomoc w organizacji Dni Orientacyjnych dla studentów zagranicznych;
- organizowanie wydarzeń i aktywności dla studentów zagranicznych, zgodnie z zainteresowaniami wolontariusza;
- organizacja kursów z języka angielskiego i języka kraju pochodzenia wolontariuszy;
- włączenie się w aktywność Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego (koordynowanie jego pracami i/lub proponowanie aktywności i tematyki spotkań);
- pomoc przy organizacji i przeprowadzeniu wybranych wydarzeń o tematyce europejskiej dla różnych grup odbiorców (np. Dzień Europy, lekcje europejskie, spotkania informacyjne nt. mobilności młodzieżowej w Europie);
- udział w warsztatach i/lub eurolekcjach związanych tematycznie z mobilnością młodzieży, wolontariatem zagranicznym itp. (możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami EVS).

Akademicka Przestrzeń Kulturalna i Muzeum Fotografii:
- pomoc w organizowaniu wystaw artystycznych, ekspozycji fotograficznych, warsztatów z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, fotografii, performance, multimediów oraz architektury;
- wsparcie w zakresie oprowadzania po Muzeum Fotografii;
- pomoc i możliwość udziału w warsztatach fotograficznych;
- pomoc w organizacji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego "Camerimage";
- pomoc w organizowaniu Bydgoskiego Festiwalu Nauki;
- pomoc w organizacji zaplecza do zajęć Bydgoskiej Akademii Fotografii;
- pomoc w organizacji zaplecza do zajęć z fotografii w Katedrze Przemysłów Kreatywnych.

Studio Grafiki

- pomoc w produkcji materiałów promocyjnych

 

Menu
Aktualności

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki