O Programie

Program LLP-Erasmus, którego nazwa nawiązuje do imienia Erazma z Rotterdamu, został powołany w roku 1987 z myślą o propagowaniu i ułatwianiu wymiany studentów między uczelniami krajów Wspólnoty Europejskiej. W 1995 roku, Erasmus wszedł w skład utworzonego wówczas programu wspólnotowego SOCRATES, wspierającego międzynarodową współpracę w sferze edukacji. Stosowana do 2006 roku nazwa SOCRATES-Erasmus miała podkreślić, że Erasmus był częścią zakrojonego na szerszą skalę programu SOCRATES.

Program SOCRATES był realizowany do roku akademickiego 2006/2007. W latach 2007-2013 Erasmus stał się częścią nowego programu edukacyjnego Lifelong Learning Programme - "Uczenie się przez całe życie".

Ogólnym celem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w szkolnictwie wyższym poprzez rozwijanie współpracy międzynarodowej między uczelniami.

Do udziału w programie Erasmus uprawnia tzw. Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE)). Uczelnie posiadające taką Kartę uprawnione są do ubiegania się o fundusze na wsparcie wyżej wymienionych działań.

Podstawą do ubiegania się o fundusze na wymianę studentów oraz nauczycieli akademickich jest podpisanie przed daną uczelnię umów bilateralnych z uczelniami partnerskimi.

Erasmus w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Gospodarki uczestniczy w programie Erasmus od marca 2005 r.

 

Uzyskana Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego umożliwia nam podpisywanie umów bilateralnych programu Erasmus z zagranicznymi szkołami wyższymi, które stanowią podstawę do wnioskowania o przyznanie stypendiów dla studentów wyjeżdżających na wymianę do uczelni partnerskich oraz dla nauczycieli akademickich, którzy wyrażą chęć poprowadzenia zajęć za granicą.

Od 1 stycznia 2014 roku ruszył Program Erasmus+, wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Nawet 5 milionów młodych ludzi, studentów i dorosłych zdobędzie doświadczenie i umiejętności, studiując, szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą w ramach Programu Erasmus+. Dodatkowo program wesprze współpracę około 115 tys. instytucji i organizacji działających we wszystkich sektorach edukacji.

Erasmus+ zastępuje siedem wcześniejszych programów i wprowadza wiele uproszczeń, aby dostęp do funduszy edukacyjnych był łatwiejszy niż kiedykolwiek. Poza programami „Uczenie się przez całe życie” oraz „Młodzież w działaniu”, w jego struktury wchodzą m.in.: Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych.

Program został oficjalnie przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. 12 grudnia opublikowano również zaproszenie do składania wniosków oraz przewodnik po programie. W połączeniu różnych programów i inicjatyw architekci programu pokładają nadzieję na bardziej wydajne finansowanie przedsięwzięć beneficjentów i łatwiejszy dostęp do funduszy edukacyjnych.

W programie Erasmus+ sektory edukacji i szkoleń oraz sektor młodzieży będą realizowały trzy kluczowe akcje:

Akcja 1: Mobilność edukacyjna
Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk

 

Strona internetowa Programu

Menu
Aktualności

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki