Program Study Buddy

Study Buddy

 Charakterystyka programu

Podobnie jak na innych uczelniach wyższych, również na WSG realizowany jest program ułatwiający studentom z zagranicy integrację w Polsce. Program „Study Buddy+” ma za zadanie ułatwic aklimatyzację w środowisku międzynarodowym.

 

Nadzór nad programem sprawuje Dział Spraw Międzynarodowych WSG.

Kto może uzestniczyć w programie?
Wszyscy studenci z WSG.
Jakim powinien być Study Byddy+?

✓ Komunikatywnym
✓ Aktywnym
✓ Znać język angielski na poziomie min. B1
✓ Odpowiedzialnym

Benefity Studenta

✓ Zaangażowanie w organizację Orientation Week
✓ Niektóre gadżety od Uniwersytetu
✓ Udział w spotkaniach, wycieczkach i atrakcjach
✓ Praktyczne doskonalenie znajomości języków obcych
✓ Nawiązanie i rozwijanie kontaktów międzynarodowych
✓ Dodatkowe punkty w procesie rekrutacji przy ubieganiu się o stypendium zagraniczne w programie Erasmus+

Obowiązki Study Buddy

✓ Nawiązanie kontaktu (e-mail, facebook)ze studentem z zagranicy przed jego przyjazdem do Polski. Wskazanie dogodnych środków transportu z Warszawy/Krakowa do Bydgoszczy np. PKP, Polski Bus. Bilety można kupić przez Internet. Zanim studenci przyjadą do Polski warto im przypomnieć o cieplejszym ubraniu, poinformować o cenach.
✓ Przywitanie studenta w Bydgoszczy, pomoc w sprawach związanych z przyjazdem, w tym pomoc przy zakwaterowaniu studentów w domu studenckim (warto wspomnieć o ciszy nocnej od godziny 22.00).
✓ Oprowadzenie studentów po mieście (centrum miasta, galerie handlowe, najbliższe sklepy).
✓ Prezentacja infrastruktury Uniwersytetu, oprowadzenie studentów po wydziale, na którym będą studiować. Należy wspomnieć studentom, aby przychodzili na zajęcia regularnie i punktualnie.

✓ Pomoc w sprawach związanych ze studiowaniem na WSG, pomoc w wypełnianiu dokumentów np. formularz dotyczący otrzymania legitymacji studenckiej. Będzie potrzebne zdjęcie w formie papierowej, wypełnienie Ankiety Osobowej.
✓ Pomoc w kontakcie z instytutowym koordynatorem programu Erasmus+ oraz wskazanie siedziby DSM
✓ Pomoc w założeniu konta bankowego, pomoc przy zakupie karty do telefonu komórkowego, biletu miesięcznego komunikacji miejskiej, pokazanie studentom, jak kupić bilety w miejskim autobusie.
✓ Informowanie o interesujących wydarzeniach na WSG oraz w mieście, pomoc w organizowaniu imprez i wyjazdów integracyjnych dla studentów z zagranicy.

 

I Jak zostać tutorem? (postępowanie rekrutacyjne)

Aby zostać uczestnikiem programu „Study Buddy” należy wypełnić formularz zgłoszeniowy

 
 
Aktualności

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki