KONFERENCJA - I MIĘDZYNARODOWE FORUM CYFROWE

19gru2022

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI BADAWCZEJ W FORMIE OTWARTEGO FORUM, KTÓREJ CELEM JEST:

• Omówienie wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość w dydaktyce uniwersyteckiej,

• Wykorzystanie nowoczesnych metodologii cyfrowych w badaniach,

• Wskazywanie innowacyjności w pracy własnej i technikach dydaktycznych.

Zmieniający się świat i postęp nauki zachęcają do systematycznego samorozwoju i wskazują na potrzebę wzmacniania kluczowych kompetencji społecznych. Umiejętności cyfrowe wydają się być dziś jednymi z najważniejszych. Wiele nauk przyczynia się do rozwoju cyfrowego lub korzysta z jego dobrodziejstw, podczas gdy w przypadku nauk społecznych czy humanistycznych widoczna jest specyficzna luka metodologiczna. Skłonieni do refleksji nad przyczynami takiego stanu, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji, której celem jest zebranie różnych opinii na temat cyfryzacji badań naukowych i dydaktyki uczelni. W duchu cyfryzacji nauki zapraszamy do czynnego i biernego udziału w przedsięwzięciu.

 

Digital Forum odbędzie się zdalnie za pośrednictwem MS Teams 24 stycznia 2023 r.

Istnieje możliwość opublikowania recenzowanego artykułu pokonferencyjnego w punktowanej monografii.

Proponowane tematy wystąpień:

Grywalizacja

• E-learning jako nowoczesna forma osiągania efektów uczenia się

• Skuteczność e-learningu w naukach humanistycznych i społecznych

• Metoda gier dydaktycznych

E-learning i jego praktyczna rola w osiąganiu efektów uczenia się

• Narratologia

• Metody Data Science w badaniach

• Nowoczesne narzędzia cyfrowe w nauce i dydaktyce

• Statystyki wykorzystania e- i b-learningu w dydaktyce na uczelni

• Gospodarka i społeczeństwo – jednolity rynek cyfrowy Unii Europejskiej

• Społeczeństwo informacyjne - humanistyka cyfrowa

 

Inne zagadnienia, związane z tematem – jesteśmy otwarci na Państwa propozycje.

Aktywny udział pracowników i partnerów WSG jest bezpłatny.

Udział (z prezentacją):

• doktoranci i studenci 100 zł

• pozostali uczestnicy 150 zł

• opłata za publikację 500 zł

Aktualności

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki