POSZERZENIE WSPÓŁPRACY POLSKO-UKRAIŃSKIEJ

23lip2021

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, reprezentowana przez Prorektora ds. międzynarodowych, prof. Marzenę Sobczak-Michałowską oraz Dyrektora Instytutu Europejskiego, prof. Swietłanę Kaszubę, odbyła oficjalne spotkanie z Rektorem Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Personelem (Міжрегіональна Академія Управління Персоналом)/, Doktorem ekonomii, Michaiłem Goncharenko, Wicerektorem ds. badań naukowych, prof. Sergeyem Kharpatiy i Dyrektorem Centrum Koordynacji Publikacji Naukowych w zakresie współpracy międzynarodowej, Ludmiłą Krivą.

W czasie spotkania podpisano dwustronne porozumienie o współpracy pomiędzy Międzyregionalną Akademią Zarządzania Personelem a Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. Ponadto delegacje omówiły przyszłą realizację projektów międzykulturowych, staży i wydarzeń.

Jesteśmy pewni, że współpraca ta przyniesie same pozytywne rezultaty!

Aktualności

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki